Strona główna

W latach 2016-2018 w naszej szkole realizowany jest projekt programu Erasmus plus w ramach mobilności kadry edukacji szkolnej, zatytułowany.: „Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła”. Zakłada on rozszerzenie kwalifikacji nauczycieli, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły w celu maksymalizacji sukcesu edukacyjnego uczniów.

W dniach 12-18.02.17 pierwsza grupa nauczycieli wyjeżdża do Berlina aby poznawać system zawodowej edukacji niemieckiej. Obszary szkolenia: System edukacji i nauczania w Niemczech z seminariami- system edukacji w Europie, metody zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, nowe techniki nauczania.

Ulepszenie nastąpi w trzech obszarach: nauczania i uczenia się języków obcych, pedagogiki i psychologii oraz przedwczesnego kończenia nauki i zwalczania niepowodzeń w edukacji. Rozwój tych obszarów zamierzamy osiągnąć poprzez szkolenia grona pedagogicznego w zakresie zastosowanie skutecznych metod nauczania oraz wiedzy psychologicznej, jak również poprzez korzystanie z przykładów dobrych praktyk stosowanych w europejskich szkołach.

W projekcie uczestniczy bezpośrednio ośmioro nauczycieli:

Izabela Nowakowska (koordynatorka projektu, język angielski),

Agnieszka Satro (koordynatorka projektu, język niemiecki, EDB),

Tomasz Lampkowski (dyrektor szkoły, matematyka),

Bogdan Witek  (wicedyrektor szkoły, informatyka),

Robert Reinert (wicedyrektor szkoły, chemia i biologia),

Małgorzata Strużyna (matematyka),

Ewa Polkiewicz (wychowawczyni w internacie szkolnym),

Katarzyna Czubatka (język polski, projekty unijne, biblioteka).

 

Nauczyciele będą podwyższać swoje kwalifikacje na szkoleniach w Austrii, Irlandii, Niemczech i we Włoszech. Rezultatem będzie zdobycie przez nich nowej wiedzy i doświadczeń, rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych, zwiększenie świadomości kulturowej, poznanie przykładów dobrych praktyk stosowanych w europejskich szkołach oraz nawiązanie kontaktów z nauczycielami z europejskich szkół. Następnie wdrożą swoją wiedzę i umiejętności w praktykę szkolną, a także podzielą się wiedzą z resztą szkolnej kadry pedagogicznej.